Efektivní vytápění s minimem ztrát

Teplé dny vystřídá zas období, kdy bude vládnout chlad. V našich podmínkách máme topné období dost dlouhé, a to způsobuje, že velká část nákladů na bydlení se vynakládá právě na topení. Novostavby už musí být stavěny s vyšším energetickým certifikátem. To zaručuje, že tepelné ztráty se snižují a na vytápění není třeba vynakládat tak mnoho energie, a tím pádem i náklady na vytápění jsou nižší. [caption id="attachment_1038" align="aligncenter" width="371"]Ventilátor na radiátor Termík Ventilátor na radiátor Termík[/caption] Pořád je však mnoho domů a bytovek, které byly postaveny před několika lety, a ty nesplňují tak vysoké energetické nároky. Zateplení a další úpravy, které by mohly pomoci při snižování tepelných ztrát jsou dost nákladné, a ne každý si může takové finanční zatížení aktuální dovolit. Existují však způsoby, jak i s menšími náklady zajistit vyšší efektivitu vytápění, nebo tepelné izolace.

Rychlejší zdroj tepla

Radiátor je prostředek, kterým se do místnosti dostává teplo. Voda nebo jiný tepelný nosič přivede teplo do radiátoru a tam se z něj dostane do místnosti. Jednoduchý princip, který zajišťuje teplo v místnostech. Radiátor však vyzařuje jen část získaného tepla, neboť se jedná o pasivní princip. Pomoci mu můžeme přidáním aktivního prvku, a tím je ventilátor na radiátor. Jednoduchý pomocník, který pomocí zrychlení proudění vzduchu umožní zvýšit efektivitu radiátoru. Zvětší se množství vyzařovaného tepla, urychlí se jeho distribuce v místnosti a následný efekt je rychlejší vytopení chladné místnosti až 5 násobně a zároveň zvýšení teploty místnosti až o 3 stupně při stejném nastavení topení. Návratnost investice do ventilátoru na radiátor se počítá na jednu topnou sezónu.

Vytápíme jen místnost?

Zůstaneme ještě při radiátoru. Jeho topné možnosti známe, ale uvědomujeme si, že radiátor netopí jen směrem nahoru a do místnosti, ale i do zadní části? A tam je stěna. Teplo se přenáší přes zeď a při nezateplených budovách se stane, že vytápíme ulici. Doslova. Pomoci nám může izolační fólie za radiátor. Už dávno se používají různé domácí pomůcky, jako alobalem obalený karton a podobně. Tyto však nemají takovou účinnost odrazu a po čase se jejich funkce snižuje. Speciální fólie za radiátor jsou určeny k odrážení tepla zpět do místnosti, a dokážou vrátit zpět až 98% vyzařovaného tepla, přičemž jejich životnost bez ztráty účinku se počítá na desetiletí. Používají se v nich totiž technologie z leteckého průmyslu. Použitím fólie za radiátor se může zvýšit teplota bez zásahu do vytápění až o 2 stupně. Kdo by chtěl ještě vytápět ulici?

Izolace barvou

Pokud byste chtěli zajistit tepelnou izolaci místností, ale zateplení domu je velmi nákladné, můžete zkusit uvažovat o izolační přísadě do barvy. Při malování místnosti stačí do barvy přidat takovou přísadu, a vznikne termoizolační barva. Nezmění barevné a technické vlastnosti barvy, ale keramické mikročástice zvýší tepelně izolační vlastnosti stěny. Na dotek už stěna nebude studená, čímž se zabrání srážení vodní páry na stěnách vytopené místnosti. Tím se zároveň zabrání, aby se na stěnách mohli rozšiřovat plísně. A v létě zabraňuje přehřívání místnosti přes zeď. Jednoduchá pomoc při izolaci stěn - tepelně - izolační přísada do barvy. Připravme se na zimu již nyní, aby nás nezaskočila. Budeme mít v domech teplejší, příjemněji, a náklady na bydlení se zároveň sníží. A to stojí za promyšlení. Foto zdroj: Ecoproduct.cz

Publikováno: 28. 09. 2017

Kategorie: Energie

Autor: Ema Foldyšová

Tagy: efektivní vytápění | levné vytápění | minimalizace ztrát energie