Firmy budoucnosti – bez minimalizace energetické náročnosti to nepůjde

Po nízkoenergetických rodinných domech přichází na řadu nejen nízkoenergetické činžovní domy, ale také celé podniky. Jak ukazují zkušenosti z Německa, které je celosvětově velmi silným hráčem na poli obnovitelných zdrojů energie a technologií snižujících energetické náročnosti, efektivní hospodaření s energiemi výrazně podporuje konkurenceschopnost, a to i na mezinárodní úrovni. Německo je zároveň jedním z ukázkových případů propojení businessu s veřejností. Například v Hamburgu je odpadové teplo ze zdejšího přístavu rekuperováno a použito k vytápění rodinných domů v okolí. V Dortmundu se v těchto dnech rodí projekt, v rámci něhož město, podniky ze zdejší průmyslové zóny a energetická společnost E-on začnou využívat odpadové teplo z těchto podniků a využívat jej k výrobě „nové“ energie. Ve Frankfurtu se podařilo snížit roční náklady na energii o 47 000 USD, resp. objem tepla odpovídající spotřebě 150 nízkoenergetických rodinných domů, zavedením systému rekuperace v mrakodrapu Eurotheum. Příklady pozitivního dopadu využívání odpadového tepla najdeme i v dalších zemích EU:
 • společnost Facebook zásobuje odpadovým teplem ze svých datacenter 6 900 domácností v okolí, kdy pokrývá celou jejich spotřebu tepla
 • ve Velké Británii jsou na papíře plány na modernizaci přístavů na řece Temži, kdy odpadové teplo kotvících společností bude opětovně používáno budovami přístavu
 • přístav v Kodani zásobuje svým odpadovým teplem prakticky celé město

Rekuperuje se již i v České republice

Projekty využívající systému rekuperace samozřejmě najdeme i v České republice, zatím jsou však o něco méně ambiciózní než projekty v západní Evropě. Společnost GT-ENERGY již instalovala jednotky rekuperace využívající odpadové teplo z:
 • chlazení vstřikovacích lisů
 • řízeného kvašení vína
 • důlních vod
 • chlazení piva v minipivovaru
 • splaškové kanalizace hotelu
 • větracího vzduchu kancelářské budovy
 • sklepních prostor pro zrání sýrů
 • odpadního vzduchu svářecích strojů
 • chlazení serverů
 • odpadní bazénové vody
 • hydraulického systému jeviště
 • vody prosakující přehradní nádrží
S ohledem na pozitivní zkušenosti, které mají s opětovným využíváním odpadového tepla firmy nejen v západní Evropě, ale také v USA či rozvíjejících se zemích Asie, lze očekávat, že i v ČR budeme moci vidět rekuperační jednotky čím dál častěji a u čím dál větších projektů.

Publikováno: 22. 02. 2018

Kategorie: Energie

Autor: Ema Foldyšová