Může prach explodovat? Ano!

Když u někoho nebo i u sebe doma vidíme prach, spíše než jakékoli nebezpečí nás napadne, že se už dlouho neuklízelo. V průmyslové výrobě ale mlže prach znamenat velký problém.

Bez zbytečných rizik

Likvidace prachu je v provozech a výrobnách nutná kvůli bezpečnému pracovnímu prostředí. S prachem si většinou žádná rizika nespojujeme, výbušné vlastnosti přisuzujeme spíše plynům a kapalinám, než prachu. Snad jen střelný prach z filmů o kovbojích nám evokuje explozi. Rizika výbuchu jsou ale i u běžného prachu, se kterým se setkáme ve zpracovatelských závodech napříč všemi odvětvími průmyslu. Když se totiž prach usadí ve větší vrstvě, což u mnoha druhů prachu znamená už jen jeden milimetr, může docházet ke vzniku prostředí s rizikem požáru či výbuchu. Kvalitní odsávání a filtrace vzduchu je tak naprosto nezbytná pro bezpečné prostředí pro práci. Bez likvidace prachu by byli pracovníci i stroje vystaveni zbytečným rizikům, pro mnoho provozů je tak nutnost odsávání prachu ukotvena v normách a nařízeních.

Pozor i na železo

Za explozní se považuje každý druh organického prachu v potravinářském průmyslu. Mouka, cukr, obilí, slad, kakao, škroby, senný prach a mnoho dalších jsou velmi náchylné k vytváření elektrostatického náboje. Za nebezpečný se považuje také uhelný prach, který již mnohokrát svou sílu ukázal, i dřevní nebo papírenský prach. Odsávání explozního prachu co nejblíže místu jeho vzniku je tak důležité v každém typu průmyslu, i v těch, kde bychom žádný problém nehledali. Stupeň rozmělnění má vliv na výbušnost i takových surovin, které jsou v kompaktním stavu nehořlavé, jako je železo nebo hliník. Filtrace vzduchu je tak nezbytná ve všech provozech, kde při zpracování a výrobě vniká prach a drobné nečistoty. O výbušnosti prachu se obecně moc nemluví, často tak o ní ani nemáme povědomí. Jeho likvidace se však týká nejen potravinářského nebo dřevozpracujícího průmyslu, ale také sléváren, automotive, brusíren nebo elektráren a dolů.

Publikováno: 24. 11. 2020

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ema Foldyšová