Azbest jako stále přítomný nebezpečný materiál v našich domech

Člověk si říká, že jistě bydlí v opravdu zdravé domácnosti. Přece jenom mu do domácnosti putuje sluníčko, vzduch je příjemný díky rekuperaci, kvalitní prodyšná matrace zamezuje vzniku roztočů a jiných alergenů v našem loži. Jen hrstka lidí si však uvědomuje, že nebezpečí přesto i v takovém příbytku může dřímat. Oním nebezpečím totiž může být azbest - nebezpečný materiál, který se dříve ve stavebnictví používal.

O azbestu se mluví poměrně hodně hlavně v souvislosti s demolicí a demoličními pracemi. Pokud se totiž na tento nebezpečný materiál při demoličních pracích narazí, musí se povolat specializovaná firma, která ho zlikviduje podle předpisů. Jinými slovy mluvíme o materiálu, ke kterému je třeba přistupovat trochu jinak než k ostatním.

Azbest negativně působí na lidský organismus

Důvodem zvláštního zacházení s azbestem je především jeho negativní působení na lidský organismus a zdraví jako takové. Je třeba si uvědomit, že azbest s sebou nese řadu zdravotních rizik, jako je poškození dýchacích orgánů. Azbestová vlákna se mají tendenci štěpit. Dostávají se tím pádem rychleji do ovzduší a nechráněný člověk je tak snadným příjemcem jeho negativních vlivů.

Zprvu může dojít k mechanickému dráždění vnitřních tkání, poté to může vést až ke vzniku rakovinového onemocnění.

S azbestem se dnes už nepracuje

Právě jeho negativní dopady na zdraví jsou tím hlavním důvodem, proč se s azbestem přestalo pracovat. Ovšem dodnes stojí mnoho nemovitostí, které v sobě tento nebezpečný materiál ukrývají. Mluvíme hlavně o objektech pocházejících z 19.století, kdy byla práce s azbestem velice rozšířená. Azbest byl tehdy používán jako suroviny či příměs výrobků.

Jeho obliba se dala odůvodnit. Jednalo se o nehořlavý materiál, který byl navíc odolný vůči působení kyselin. Také měl elektrickou nevodivost a byl velice pevný, přesto ohebný.

Publikováno: 27. 01. 2021

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Ema Foldyšová