Co musí být uvedeno v řádu skladu?

Jste majitelem společnosti, která ke svému fungování využívá sklady či skladové prostory? A věděli jste, že z pohledu BOZP a PO musíte mít vypracovaný řád k takovému skladu? Místní řád skladu je povinnost, kterou musí mít každý provozovatel skladu pod palcem. Musí ho mít zpracovaný, a to na základě požadavků, které definuje zákon. Pokud jste doposud nezpracovali místní řád skladu, prozraďme si, co všechno musí místí řád skladu obsahovat a na co se nesmí zapomenout.

Co všechno musí obsahovat místní řád skladu

V první řadě musí místní řád skladu obsahovat jméno osoby, která je odpovědná za sklad a také za jeho pravidelnou údržbu, opravy nebo prohlídky zařízení či prostředků, které se v něm nachází a které se v něm skladují. Kromě toho musí zahrnovat také organizační a bezpečnostní opatření, které jsou potřebné pro každodenní bezpečný provoz. Do těchto bezpečnostních opatření spadá především to, jak bezpečně manipulovat se skladovými zásobami, jak přistupovat k jejich příjmu, výdeji nebo k jejich skladování, či se myslí opatření, které říká, jak obsluhovat skladovací zařízení. Kromě zmíněných stanov se musí v místním řádu skladu uvádět také termíny technických prohlídek a kontrol zařízení ve skladu, musí být přesně určeny provozní a neprovozní plochy skladu a musí být sepsáno vybavení či místa pro použití ochranných pracovních pomůcek. Součástí každého místního řádu skladu je i půdorysný plán skladu, a to včetně zaznamenání schématu s vyznačením využitelných ploch či dopravních prostředků.

Ve skladě se musí dodržovat celá řada povinností týkající se BOZP

Samozřejmě zpracování provozního řádu skladu není to jediné, co je vaší povinností. S prací ve skladu se pojí řada dalších bezpečnostních opatření. Například musíte proškolit své zaměstnance o tom, jak mají manipulovat s břemeny. Také musíte dohlédnout na to, že zaměstnanec pracuje s uskladněným materiálem obezřetně a s ohledem na bezpečnost.

Publikováno: 18. 03. 2020

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ema Foldyšová