Jak prodloužit životnost tepelného čerpadla?

Zkušenosti ze Švédska, kde mají tepelná čerpadla dlouhou tradici a jsou velmi často využívána jako primární zdroj tepla, ukazují, že životnost tepelného čerpadla může dosáhnout hranice 20 let. To se přitom bavíme o jednotkách vyrobených v devadesátých letech minulého století, u současných modelů čerpadel lze očekávat životnost ještě delší. Ovšem…. Aby Vám čerpadlo dlouho sloužilo, je třeba dodržovat několik zásad. V opačém případě totiž nejenže nemusíte dosáhnout na metu dvaceti let, ale Vaše čerpadlo může výrazně ztrácet na výkonu již po pár topných sezónách.

Pravidelný servis

Alfou a omegou je pravidelný servis v režii zkušeného technika. Už při výběru tepelného čerpadla byste se měli řídit tím, jestli prodejce nabízí i pravidelný servis a ptát se, kdo tento pravidelný servis provádí. Ano, věci jako čištění filtru i doplňování chladicí kapaliny možná zvládnete, nicméně kontrola celé jednotky, ať už její vnitřní i venkovní části si skutečně žádá oko a zkušenosti odborníka. V praxi se dokonce stává to, že výrobce podmiňuje poskytnutí prodloužené záruky právě realizací pravidelného servisu.

„Provozní“ údržba

Věci jako čištění vzduchového filtru vnitřní jednotky (čerpadlo vzduch/vzduch), odklízení nepořádku z okolí venkovní jednotky (čerpadla získávající energii ze vzduchu) ovlivní nejen komfort pobytu v místnosti, ale také výkon tepelného čerpadla. Pravidelně tedy kontrolujte, v jakém stavu se nachází zejména venkovní jednotka tepelného čerpadla, jež je vystavena nepříznivým povětrnostním vlivům. Pokud se u venkovní jednotky bude opakovaně hromadit nafoukaný sníh, listí, spadané větve či voda, zvažte změnu umístění této jednotky (ve smyslu instalace přístřešku a vyvýšení tak, aby voda mohla odtékat pryč).

Pokud jej nemáte, zvažte podlahové topení

Často se objevuje mylné tvrzení, že tepelná čerpadla jsou vhodná jen pro podlahové topení. To samozřejmě není pravda. Nicméně, při použití této distribuce tepla dojde ke zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla, a tedy i úsporám za elektřinu. Navíc, nebude třeba tolik startů čerpadla a tím tak dojde ke zpomalení jeho fyzického opotřebování.

Úplně na začátku je ale výběr správného čerpadla

Výběr správného typu tepelného čerpadla od renomovaného výrobce je zásadní. Tepelné čerpadlo s nedostatečným výkonem nejenže nemusí pokrýt spotřebu tepla Vaší domácnosti, ale také bude docházet k jeho přetěžování, což má za následek nižší topný faktor (tj. vyšší účty za elektřinu), více startů kompresoru a tím pádem i kratší životnost. Pokud jste tedy ve fázi výběru tepelného čerpadla, přečtěte si tento přehled „triků“ nekalých prodejců.

Publikováno: 20. 09. 2017

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ema Foldyšová

Tagy: údržba tepelného čerpadla | životnost tepelného čerpadla