Tepelná čerpadla – zdá se, že jsou předurčena k úspěchu

Doba tepelným čerpadlům přeje. Po nepříliš dobrých zkušenostech se solární energií či energií z větru, které jsou silně závislé na podpoře z veřejných rozpočtů, pozornost vlád i místních samospráv se čím dál více upírá právě k tepelným čerpadlům. Roste tak objem podpory věnovaný tomuto zdroji tepla a zároveň, napříč celou Evropou jsou k vidění čím dál více ambiciózní projekty využití energie z čerpadel, kdy již nyní tepelná čerpadla zásobují teplem a teplou vodou celé čtvrti či města. V Německu pak najdete tepelné čerpadlo u každé třetí novostavby, v ČR u každé sedmé. Zdá se, že kdo tepelná čerpadla stále považuje za „okrajovou“ záležitost, bude velmi brzy vyveden z omylu. Tempo růstu nových tepelných čerpadel trhá rekordy hned v několika zemích EU. Pokud tedy zrovna zvažujete, jaký zdroj tepla použít ve Vaší nemovitosti, určitě s „průzkumem“ začněte právě u tepelných čerpadel. Na níže uvedených řádcích jsme pro vás připravili pár tipů, díky kterým by Vám měla čerpadla dělat radost od prvního spuštění.

Výběr dodavatele

Prvním důležitým krokem je výběr prodejce, se kterým budete konzultovat svůj záměr pořízení zdroje tepla. Existuje řada druhů tepelných čerpadel, a ještě větší počet výrobců. Jednotlivé typy čerpadel se od sebe liší:
 • zdrojem tepla (voda, vzduch, země)
 • výkonem (udávaným parametry COP a SCOP)
 • schopností ohřívat teplou vodu / fungovat jako klimatizace
 • nárokem na místo
 • očekávanou životností
Nejrozšířenějším typem čerpadel jsou jednotky vzduch/vzduch, které běžně najdete v prodejnách stavebního materiálu či hobby marketech. Zároveň, jedná se ale o jednotky, které v hlubokých mrazech nejsou schopny dodat požadovaný objem tepla, proto je jejich součástí i elektrokotel, stejně tak tento typ čerpadel není vhodný pro nemovitosti s větším počtem místností.

Výběr tepelného čerpadla

Samozřejmě, existují velké rozdíly mezi jednotlivými značkami čerpadel. Na trhu bohužel dochází k situaci, kdy prezentované parametry tepelného čerpadla neodpovídají realitě. Toto se však neděje jen v České republice, ale prakticky kdekoliv na světě. I z tohoto důvodu vznikly standardizované požadavky na čerpadla, které jsou nyní zahrnuty pod „Evropskou značkou kvality Q“. U produktů s tímto označením máte zaručeno, že:
 • parametry uváděné na čerpadle odpovídaly skutečnosti, což ověřuje registrované technické centrum (v případě České republiky Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně). V rámci testování podstupuje tepelné čerpadlo i několik pevně stanovených zkoušek)
 • dovozce či výrobce poskytoval dostatečnou technickou podporu a zároveň měl vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin
 • hlavní komponenty byly ve shodě s mezinárodními i národními předpisy
 • akustický hluk tepelného čerpadla za provozu nepřevyšoval stanovenou úroveň
 • tepelná čerpadla byla dodávána s návodem v národním jazyku
 • se na tepelné čerpadlo vztahovala záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let
 • tepelné čerpadlo dosahovalo minimálních hodnot efektivnosti COP, a to:
  • 4,3 u čerpadel země/voda
  • 5,1 u čerpadel voda/voda
  • 3,1 u čerpadel vzduch/voda
  • 4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda
Určitě tedy nestačí vybrat si správný typ tepelného čerpadla, ale také značku, která Vám za peníze nabízí nejlepší poměr cena/výkon.

Pravidelná údržba

Při výběru dodavatele a tepelného čerpadla se zajímejte o to:
 • jaké jsou požadavky na pravidelnou údržbu čerpadla
 • jaké jsou očekávané investice do této údržby
 • kdo bude údržbu provádět
Pozor na fakt, že realizace průběžných servisních prací je často podmínkou získání / možnosti uplatnění prodloužené záruky. Určitě si nechte ukázat přímo technikem instalující čerpadlo, jak provádět „provozní“ údržbu v podobě čištění filtrů, doplňování chladicí kapaliny apod. Zároveň, neopomíjejte kontrolu čerpadla vždy před začátkem nové topné sezóny.

Publikováno: 27. 03. 2018

Kategorie: Energie

Autor: Ema Foldyšová