Certifikáty ISO 9001 a ISO 45001 pro zvyšování kvality a bezpečnosti

Pro každou firmu by mělo být prioritou zajistit kvalitu služeb a produktů a zároveň bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance. Potřebné nástroje pro management daných oblastí nabízí dvě důležité normy - ISO 9001 a ISO 45001. Jaké konkrétní přínos mohou mít i pro vaše podnikání?

Certifikát ISO 9001: Záruka Kvality

Certifikát ISO 9001 je jakýmsi kvalitativním průkazem organizace. Potvrzuje, že má zavedený systém managementu kvality, který je schopen zajistit konzistentní kvalitu výrobků nebo služeb. No norma klade důraz na spokojenost zákazníka a splnění jeho požadavků. Bez ohledu na typ, velikost nebo zaměření organizace, poskytuje ISO kvality 9001 jakousi jistotu, že podnik vybudoval pevné základy pro dosažení vysoké kvality.

Zavedení systému managementu kvality dle normy ISO 9001 má pozitivní dopad na různé aspekty organizace. Kromě toho, že zvyšuje důvěryhodnost mezi zákazníky a dodavateli, také motivuje pracovníky k efektivnějšímu plnění povinností. Díky analýze rizik a příležitostí a pravidelnému zlepšování procesů se v konečném důsledku snižuje počet reklamací a vady výrobků. Bezesporu jde o nástroj, který organizacím napomáhá ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.

Certifikát ISO 45001: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

ISO bezpečnosti 45001 je norma, jejíž podstatou je důraz na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance organizace. Daný certifikát potvrzuje, že firma disponuje systémem managementu BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), který je nezbytný pro minimalizaci rizik úrazů a onemocnění spojených s pracovní činností.

Certifikát ISO 45001 se neomezuje na určitý typ organizace, velikost ani zaměření. Je vhodný pro všechny, kdo chtějí zajistit bezpečné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Certifikát zahrnuje důslednou systém odborných školení a výcviků pro zaměstnance, čímž se minimalizují rizika úrazů a nesprávného provádění pracovních úkonů.

Výhody získání certifikátu ISO 45001 jsou jasné. Kromě závazku k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců může firma získat prestž u zaměstnanců i obchodních partnerů. Díky pečlivému plánování a implementaci systému BOZP také dochází k minimalizaci úrazů a následných nákladů s nimi souvisejících.

Publikováno: 18. 08. 2023

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ema Foldyšová