Jak často čistit komín

Jste-li majiteli kotlů na plyn nebo tuhá paliva, tak jste od 01.01.2011 povinni pravidelně provádět kontrolu a čištění spalinových cest (svépomocí či s pomocí kominíka). Komín využívajíc kotel na plyn se musí čistit 1x ročně a kotel na tuhá paliva do 50kW se musí čistit 3x ročně (z toho 2x v sezóně) - lze i svépomocí a kotel nad 50kW se musí čistit dle nařízení výrobce kotle za asistence způsobilé osoby, tzn. kominíka. Pokud kominík najde jakoukoliv závadu ohrožující zdraví nebo majetek a ta není okamžitě odstranitelná, tak je kominík povinnen tuto závadu písemně nahlásit stavebnímu úřadu nebo úřadu vykonávající stavební dozor. Komín si můžete vyčistit sami, ale vyčištění musí být zkontrolováno kominíkem, který po kontrole vydá potvrzení a sepíše revizní zprávu, jež je platná jeden rok. Bez potvrzení a revizní zprávy (i prošlé) Vám hrozí pokuta v hodnotě několik desítek tisíc korun a úhrada výjezdu hasičů při požáru rodinných domů, rekreačních chat nebo jiných objektů. Dalším negativem vyplývajícím z nepředložení potvrzení a revizní zpávy od kominíka je nemožnost ochrany před možným nepříznivým finančním dopadem nároků, které může majitel rodinných domů, chat či jiných objektů uplatňovat v případě požáru, tzn. že pojišťovna nám neposkytne žádnou náhradu za škodu způsobenou požárem, ačkoliv máme majetek pojištěný proti požáru. Nejčastěji dochází k požáru objektů, jejichž komíny byly nepravidelně či téměř vůbec čištěny. Kontroly komínů se pohybují okolo 300,-Kč - 500,-Kč, ale v některých regionech cena vzrostla až o 100%, tj. 600,-Kč - 1.000,-Kč díky nutnosti důkladnějších kontrol od kotle, spalinovou cestou až ke komínu a vypracování revizní zprávy. Snadný přístup k vyčištění komínů nám poskytují komínová dvířka. Trh nám nabízí velký výběr komínových dvířek různých cenových relací, velikostí, materiálů a vhodnosti použití. Pořídit si můžete betonová dvířka samouzamykatelná vhodná především do vlhkého prostředí a pro pevná paliva, pozinková třívrstvá dvířka určená především pro kovové třívrstvé komíny na plynná paliva jako vnější kontrolní otvor, nerezová třívrstvá dvířka vhodná pro kovové třívrstvé komíny na všechny druhy paliv, jako vnější i vnitřní kontrolní otvor a plastová dvířka určená především pro kontrolní otvory při vložkování komínů pro plynové spotřebiče a ventilace a mnoho jiných.

Publikováno: 02. 08. 2011

Kategorie: Ostatní

Autor: Ema Foldyšová