Jak často čistit komín

Jste-li majiteli kotlů na plyn nebo tuhá paliva, máte od 1. 1. 2011 povinnost pravidelně provádět kontrolu a čištění spalinových cest. Frekvence čištění se liší dle typu kotle:

  • Kotel na plyn: 1× ročně
  • Kotel na tuhá paliva do 50 kW: 3× ročně (2× v sezóně), lze svépomocí
  • Kotel na tuhá paliva nad 50 kW: dle nařízení výrobce, za asistence kominíka

Nedodržení těchto povinností může vést k pokutám, neposkytnutí plnění z pojistky v případě požáru a ohrožení zdraví a majetku.

Více informací o čištění komínů, cenách a typech komínových dvířek naleznete v plném textu...

Publikováno: 02. 08. 2011

Kategorie: Ostatní

Autor: Ema Foldyšová