Domů » Plynofikace a regulační stanice
Nezařazené

Plynofikace a regulační stanice

Plynofikace

Plynofikace je plošným zaváděním technické infrastruktury zastupujíc vedení a stavby, jejichž provoz se neobejde bez zařízení technického vybavení (např. energetické vedení – plynovod) a jejím účelem je distribuce zemního plynu v městských aglomeracích, tj.města s blízkým okolím.

Projektovou (pro E.ON České Budějovice a další investory – města, obce, soukromé firmy) a inženýrskou činností ve výstavbě v oboru plynárenství se od roku 1999 zabývá firma GASPLAN s.r.o. a od roku 2004 GASPLAN CZ s.r.o. Za dobu existence těchto firem bylo vyhotoveno a zrealizováno více než 1.000 projektů.

Plynovod

Plynovod je soustavou potrubí pro rozvod plynu, konkrétně zemního plynu, a to na delší vzdálenosti. Plynovod je většinou zaveden pod zemský povrch, ale v náročnějších terénech a úsecích, kde by se hůře řešila případná havárie je veden i nad zemí (např. v lokalitách větších toků nebo průmyslových areálů). Podle účelu rozlišujeme plynovod tranzitní, mezistátní, dálkový, místní, průmyslový a domovní.

Zemní plyn

Zemní plyn je přírodním hořlavým plynem, jež je využíván jako významné ekologické plynné fosilní palivo (v automobilech se používá stlačená nebo zkapalněná podoba), zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv, surovina pro chemický a palivářský průmysl nebo zdroj energie (zahřeje, uvaří, posvítí). Jeho složení je přes 90% methanu a 1-6% ethanu. Zemní plyn je nacházen v podzemí samostatně nebo se v jeho blízkosti objevuje ropa či černé uhlí. Jelikož je zemní plyn bez zápachu a jeho vysoká koncentrace ve vzduchu může živočichům způsobit smrtelné zranění, tak se do něho přidávají zapáchající plyny. Tento proces se nazývá odorizací.

Regulační stanice

Regulační stanice jsou souborem zařízení včetně staveb, jež mají za úkol regulovat tlak plynu a současně plnit funkci zabezpečovací při nepřípustném zvýšení provozního tlaku. Regulační stanice se dělí na regulační soupravu (do výkonu až 650m³ – používá se např. pro plynofikace malých obcí a farem), středotlakou, vysokotlakou a velmi vysokotlakou regulační stanici.

Pro stavebníky

Prodej nerezové oceli

Nerezové oceli v jakosti 1.4541, 1.4571, 1.4435 a hliníkové desky.

Kde seženete skvělé ubytování?

Pokud si plánujete v blízké době stavět své vlastní bydlení, dům či chatu, je dobré najít inspiraci abyste si svůj vysněný domov postavily nejlépe jak se dá. Inspirace ze všech koutů ČR a SR můžete čerpat na stránce chaty a chalupy, která nabízí ubytování v celé České republice i na Slovensku. Každý objekt má svou obsáhlou fotogalerii, takže určitě bude z čeho vybírat jednak dovolenou a jednak inspiraci.