Plynofikace a regulační stanice

Plynofikace Plynofikace je plošným zaváděním technické infrastruktury zastupujíc vedení a stavby, jejichž provoz se neobejde bez zařízení technického vybavení (např. energetické vedení - plynovod) a jejím účelem je distribuce zemního plynu v městských aglomeracích, tj.města s blízkým okolím. Projektovou (pro E.ON České Budějovice a další investory - města, obce, soukromé firmy) a inženýrskou činností ve výstavbě v oboru plynárenství se od roku 1999 zabývá firma GASPLAN s.r.o. a od roku 2004 GASPLAN CZ s.r.o. Za dobu existence těchto firem bylo vyhotoveno a zrealizováno více než 1.000 projektů. Plynovod Plynovod je soustavou potrubí pro rozvod plynu, konkrétně zemního plynu, a to na delší vzdálenosti. Plynovod je většinou zaveden pod zemský povrch, ale v náročnějších terénech a úsecích, kde by se hůře řešila případná havárie je veden i nad zemí (např. v lokalitách větších toků nebo průmyslových areálů). Podle účelu rozlišujeme plynovod tranzitní, mezistátní, dálkový, místní, průmyslový a domovní. Zemní plyn Zemní plyn je přírodním hořlavým plynem, jež je využíván jako významné ekologické plynné fosilní palivo (v automobilech se používá stlačená nebo zkapalněná podoba), zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv, surovina pro chemický a palivářský průmysl nebo zdroj energie (zahřeje, uvaří, posvítí). Jeho složení je přes 90% methanu a 1-6% ethanu. Zemní plyn je nacházen v podzemí samostatně nebo se v jeho blízkosti objevuje ropa či černé uhlí. Jelikož je zemní plyn bez zápachu a jeho vysoká koncentrace ve vzduchu může živočichům způsobit smrtelné zranění, tak se do něho přidávají zapáchající plyny. Tento proces se nazývá odorizací. Regulační stanice Regulační stanice jsou souborem zařízení včetně staveb, jež mají za úkol regulovat tlak plynu a současně plnit funkci zabezpečovací při nepřípustném zvýšení provozního tlaku. Regulační stanice se dělí na regulační soupravu (do výkonu až 650m³ - používá se např. pro plynofikace malých obcí a farem), středotlakou, vysokotlakou a velmi vysokotlakou regulační stanici.

Publikováno: 08. 11. 2022

Kategorie: Ostatní

Autor: Ema Foldyšová