Opravy spár panelových domů

V České republice je snad v každém větším i menším městě nějaký ten panelový dům. Panelové domy se začali stavět již v padesátých letech minulého století a do roku 1991 jich bylo postaveno na osmdesát tisíc s celkovým počtem bytů přes jeden milion dvě stě tisíc. Po roce 1989 byla většina panelových domů rozprodána do soukromého vlastnictví. V dnešní době jsou tak byty v různých úrovních vlastnictví, například ve vlastnictví družstev nebo SVJ. Panelové domy slouží svým majitelům velice dobře a při správné údržbě mají před sebou ještě dlouhou životnost. Jedna z důležitých částí údržby panelových domů je izolace dilatačních spár panelů, jinak také řečeno oprava spár panelových domů.

Proč izolovat spáry panelových domů?

Spáry panelových domů je třeba velice důsledně udržovat v pořádku a zajistit jejich správnou izolaci. Dále je nutné, aby do spár nezatékalo. Při zatékání bude docházet k poškozování konstrukce domu, v zimních měsících mohou stěny promrzat, mohou se začít tvořit plísně v jednotlivých bytech a bude docházet k únikům tepla. Správnou izolací spár panelů tomuto zabráníte.

Co oprava spár panelů obnáší?

V první řadě je důležité kontaktovat společnost, která se opravou spár panelů zabývá. Již při prvním kontaktu je dobré si ověřit, jaké postupy používají, zda mají certifikace a jsou proškoleni výrobci používaných materiálů a také jaké mají již realizované zakázky. S výběrem realizační firmy je velice důležité dbát na samotný postup a druh izolace spár. Existuje totiž několik možných postupů a použití materiálů. Některé postupy je možné aplikovat pouze na spáry do určité šířky, některé jsou levnější ale mají kratší životnost, na některé je dávána záruka i dvacet let a mnoho dalších aspektů.

Izolace spár pomocí fasádního pásku Lukotěs

Mezi osvědčené metody vhodné pro izolace spár panelových domů je použití fasádního pásku Lukotěs. Systém spočívá v tom, že pracovníci, kteří provádějí výškové práce a s tím spojené izolace spár nejprve spáry mezi panely důkladně vyčistí. Odstraní tak zbytky původní staré izolace a původně použitých tmelů. Poté provedou penetraci styčných ploch. Vyčištěné a napenetrované spáry jsou následně vyplněné kvalitní PU pěnou. PU pěna zajistí izolaci spáry a tím znemožní únik tepla. Poté přes spáru instalují vrchní krycí silikonový pásek Lukotěs. Krycí pásek je dodáván v několika barevných odstínech a o šířkách od šedesáti do sta milimetrů. Pásek je odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům. Kvalitně provedená izolace spár panelů zajistí ochranu domu i na dvacet let bez další nutné údržby. Při výběru realizační společnosti vždy dbejte na to, zda výškový pracovníci mají osvědčení a certifikace od výrobce k používání a montáži jejich výrobků. Poté tak dosáhnete na plnou záruku a budete si moci být jisti, že opravy spár panelových domů byly provedeny řádně dle navržených a prověřených postupů.

Publikováno: 06. 01. 2021

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Ema Foldyšová