Stavební specifika u těžkých strojů

Při stavbě může nastat situace, kdy dle projektu je objekt vybaven těžkými stroji. Typickým příkladem je stavba výrobního závodu nebo technologické zázemí komerční budovy. U výrobních závodů to bývají stroje na výrobu, ale i technologické zázemí. Myslím tím  záložní elektrogernerátory, vzduchotechnické jednotky, pumpy a čerpadlové skupiny. U výrobních objektů se většinou počítá s průběžnou obnovou strojů a proto se stavba přizpůsobuje budoucí výměně strojů a stroje se dají montovat dodatečně. U komerčních budov se počítá s trvalým umístěním strojů a již v harmonogramu stavby počítá s lhůtami pro stěhování strojů" href="http://www.budy.cz">stěhování strojů do objektu a s montáží strojů a technologických zařízení. Prvním specifikem je dostatečná únosnost podlahy pod strojem. Stroje mívají váhu několik tuna běžná podlaha i když vyztužená nemusí stačit. S těžkým strojem je potřeba už počítat při návrhu budovy projektantem a stavbu tomu přizpůsobit. Většinou se dělá  pod podlahou haly v místě pro stroj hlubinný základ jako u obvodových  a nosných zdí. Běžné podlahy po váhou stroje můžou nejenom prasknout, ale i propadnout se pokud je podlaha dělaná jako zvýšená nad terénem. Druhým specifikem je stěhování stroje na budoucí místo určení. Mnoho strojů pro svou velikost je umísťována na stavbu již v průběhu stavby a je takzvaně "obezděna". Stroje se stěhují na místo učení zakonzervované, aby stavební činnost nepoškodila samotný stroj. K místu umístění stroje je vhodné naplánovat i přístupovou cestu. Stroje se transportují na podvalech a skládají jeřáby. Proto e potřeba myslet na přístupovou plochu a "parkovací" plochu pro dva náklaďáky. Třetím specifikem je montáž a zprovoznění stroje. Zprovozněním myslím zapojení do potřebných sítí a napojení na příslušné technologické celky. Montáž stroje se provádí už při stavbě (hrubé práce). Rozchození stroje se dělá většinou po dokončení stavebních (zednických) prací, aby nedošlo k poškození stroje.   Máte zkušenosti s umísťováním těžkých strojů na stavbě, podělte se  s námi v komentářích o Vaši zkušenost!  

Publikováno: 03. 03. 2014 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Ema Foldyšová