Dotaci z NZÚ lze získat i na využití tepelné energie odpadní vody

Možná vás překvapí, že i odpadní voda může být cenným zdrojem energie – konkrétně té tepelné, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. O změnu tohoto přístupu se snaží nejen ekologičtí aktivisté, ale i Státní fond životního prostředí a dotační program Nová zelená úsporám, který na využití tepelné energie odpadní vody nabízí dotaci. Mimochodem, program nabízí také dotaci na zateplení nebo dotaci na novostavbu.

Využití tepelné energie odpadní vody

Při sprchování používáme běžně vodu o teplotě 37 až 40 stupňů Celsia, a z této teplé vody použijeme pro vlastní sprchování asi 5° C, zatímco zbytek končí v odpadní kanalizaci. Pokud si ale pořídíte rekuperátor teplé odpadní vody, teplo můžete ještě zužitkovat a ročně ušetřit díky sprchování a koupání i 500 kWh. Pro využití v kuchyních však nejsou rekuperátory ideální, neboť odpadní vody z kuchyně obsahují i mastnoty a nečistoty, které negativně ovlivňují funkčnost tepelných výměníků.

Jak funguje a vypadá rekuperátor

Rekuperační systém funguje na principu odevzdávání tepla ze splaškové odpadní vody přes teplovýměnnou plochu výměníku tepla. Rekuperátor teplé odpadní vody může mít podobu ležatého sprchového výměníku, který se nachází bezprostředně pod sprchovým vtokem, nebo svislého výměníku, který je umístěný na svislém odpadním potrubí vnitřního kanalizačního vedení. Teplo z rekuperátoru je přitom odevzdáváno protiproudu studené vody, která je přiváděna do směsné baterie například k umyvadlu nebo sprše – kdekoliv tam, kde je teplá voda využívána více než čistě studená.

Dotace z NZÚ

Nový zelená úsporám nabízí dotaci na rekuperaci tepla z odpadních vod jak pomocí centrálního systému, tak i prostřednictvím jednoduššího decentrálního systému. Výše dotace je přitom stanovena na 5000 korun na jeden decentrální systém nebo jedno napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximální výše na jednu nemovitost je 15 tisíc korun.

Publikováno: 24. 03. 2021

Kategorie: Energie

Autor: Ema Foldyšová