Moderní architektura

Všechny věci se vyvíjejí a mění, to se také týká architektury. Architektura je dynamická a neustále jde vpřed. Pro současnou moderní architekturu je typické používaní nových hmot a stavebních materiálů. Jedná se především o plasty a lehké kovy. Užití těchto nových hmot a stavebních materiálů pochopitelně rozšiřuje konstrukční možnosti při překlenování stále větších rozponů a stavění do stále větších výšek. Typická je v tomto směru architektura hi-tech, která staví svůj výsledný efekt na technických rekordech. Nové budovy bank, administrativních a obchodních center jsou toho názorným dokladem. V nejnovější době se moderní architektura snaží využívat stavební materiály a techniky, které jsou ekologicky nezávadné a šetrné k životnímu prostředí. Rovněž se bere velký zřetel na energetickou náročnost celé stavby. V neposlední řadě se také myslí na materiály, která se dají recyklovat. Z jakého materiálu se dnes především staví? Mezi nejrozšířenější a nejpopulárnější zůstávají pálené materiály. Jsou to moderní typy vylehčených tepelně nebo zvukově izolačních tvárnic z pálené hlíny. Dále se používají pórobetonové tvárnice, které se vyrábějí z křemičitého písku, cementu, vápna, vody a hliníkového prášku. Výhodou pórobetonu je jeho nízká objemová hmotnost. Tahle nízká objemová hmotnost totiž umožňuje používat tvárnice velkých rozměrů s minimální množstvím tmelů, což velmi podstatným způsobem zrychluje postup výstavby celé budovy. Do módy se znovu také vracejí dřevostavby či srubové stavby z masivních dřevěných trámů. Ovšem velkým hitem posledních let je výstavba z broušených cihel Porotherm Profi. Jak je zřejmé, moderní architektura neustále hledá nové a nové stavební materiály, které budou lepší a kvalitnější pro naše soukromé domy i veřejné budovy.

Publikováno: 07. 04. 2011

Kategorie: Ostatní

Autor: Ema Foldyšová