Beton

Beton je velmi univerzálním a všestranným stavebním materiálem. Jedná se o kompozitní stavební materiál, který je složen z pojiva a plniva. Betonů máme více druhů, ovšem nejčastějším betonem je zřejmě cementový beton, kde pojivem je cement a plnivem pak kamenivo. Dalším nezbytným materiálem pro výrobu betonu je voda. Beton, který se používá při dopravních stavbách, je asfaltový beton. Tento beton se pak skládá z asfaltu a obalované drti. Nyní si popišme, kde se beton nejčastěji používá. Beton se například používá při výrobě panelů nebo na nosné konstrukce. Užití betonu je především v dopravním stavitelství, kde se hlavně využívá k výstavbě mostů a vozovek silnic a dálnic. Beton je ve stavebnictví populární, neboť má odolné vlastnosti a minimální nároky na údržbu. Beton není rovněž nijak drahý a má vysokou trvanlivost a životnost. To vše činí z betonu dnes nenahraditelný stavební materiál. Nejpoužívanějším betonem je prostý beton. Nevýhodu prostému betonu však je, že nesnese příliš tahové zatížení. Z toho důvodů se beton velmi často kombinuje s železnou výztuží. Kombinací s železnými tyčemi nebo kabely tak vzniká železobeton. Dalším druhem betonu je tzv. pórobeton. Pórobeton se dneska široce používá například k výplni monolitických skeletových staveb. Ještě jiným betonem je pak sklobeton, který se kombinuje se skleněnými tvarovkami a ocelovou výztuží. Sklobeton se nejčastěji využívá na zastropení prostor, které vyžadují a potřebují větší přístup denního světla. Jedná se především o sklepní světlíky, velké městské pasáže nebo ateliéry malířů a sochařů. Aby toho nebylo ještě málo, známé jsou ještě tzv. speciální betony, které mají neobvyklé vlastnosti. Do této kategorie řadíme například těžký beton, lehký beton, vodotěsný beton, stříkaný beton a vysokopevnostní beton.

Publikováno: 08. 05. 2011

Kategorie: Ostatní

Autor: Ema Foldyšová