Stavební materiály

Ke každé stavbě novostavby nebo rekonstrukci starší stavby potřebujeme mnoho stavebního materiálu, který je na našem trhu nabízen mnoha českými i světovými výrobci a z toho se odvíjí i jeho cenové relace. Stavební materiál nakupujeme dle potřeby k činnosti, kterou chceme na stavbě vykonávat. Pokud chceme např. ušetřit za energie, tak nesmíme na své nemovitosti opomenout dostatečnou tepelnou izolaci, kterou zaručí tepelně-izolační materiály extrudovaný polystyren nebo fasádní polystyren a k dokonalému zateplení ještě na tyto tepelně-izolační materiály aplikujeme vyztužovací fasádní mřížku, tj. perlinka. Pro zastřešení teras, pergol nebo garážového stání jsou vhodné prosvětlovací polykarbonátové desky. A takto bychom mohli pokračovat dále. Už v historii se druh stavebního materiálu na stavbu různých staveb rozlišoval dle dostupnosti materiálu, lokality a využití stavby a majetnosti majitele stavby. Mezi nejstarší stavební materiály, které byly využívány především na vesnicích, určitě patří přírodní a dostupné materiály jako jsou dřevo, hlína či hliněná mazanina a sláma. Tyto materiály zaručovaly dobré tepelně-izolační vlastnosti, ale jejich nevýhodou byla snadná hořlavost a podléhání zvýšené vlhkosti. Dřevo se využívalo jako nosné konstrukce staveb (roubené nebo hrázděné stěny, povalové a trámové stropy, konstrukce krovů) nebo nenosné konstrukce - výplňové (dřevěná okna, dveře, vrata) a krycí (šindelová střešní krytina). Hlína se používala pro stavbu hliněných stěn a pro výrobu hliněné mazaniny, jež po nanesení na stavbu zvyšovala protipožární odolnost snadno hořlavé dřevěné konstrukce. Ze slámy se tvořila volně ložená nebo došková krytina a byla součástí hliněných konstrukcí a nepálených cihel. Spalné materiály (dřevo, sláma) byly i na úkor jejich dobrých tepelně-izolačních vlastností brzy vystřídány protipožárně odolnými materiály a to kamenem , pálenými cihlami a břidlicí, kterým se muselo přizpůsobit vytápění obytných místností domu. Kámen se nejprve sbíral na polích a po okolí a později byl těžen v lomech. Používal se na zdění stěn a kleneb, ale rovněž na břidlicovou střešní krytinu.

Publikováno: 26. 10. 2011

Kategorie: Ostatní

Autor: Ema Foldyšová