Tepelná čerpadla = úsporný systém vytápění

I když nám zprudka začalo léto, měli bychom začít uvažovat, čím se zahřejeme v zimě. Vzpomínkou na horké léto asi těžko. S každým rokem se zvyšují ceny elektřiny, plynu i tuhých paliv a pokud se nechcete smířit s narůstajícími cenami, je na čase pořídit si tepelná čerpadla. Ty se hodí na vytápění rodinných domů a dalších objektů. Existují tři typy tepelných čerpadel – tepelné čerpadlo využívající jako zdroj energie vzduch, tepelné čerpadlo využívající vodu a tepelné čerpadlo, které čerpá energii ze země. Z ekologického i praktického hlediska je nejvýhodnější tepelné čerpadlo na vzduch. Ten je všude kolem nás a tak si nemusíme dělat starosti s jeho nedostatkem. Tepelné čerpadlo odebere teplo ze vzduchu, který se vyskytuje v jeho blízkosti a toto teplo je do vzduchu poté vráceno při tepelných ztrátách objektu. Tudíž není narušena teplotní rovnováha. S měnícími se teplotami během roku se mění topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách topný výkon i faktor klesá. Nemusíte se však bát. Nejmodernější tepelná čerpadla PZP Vás spolehlivě zahřejí do okolní teploty vzduchu až -25°C, při teplotě topného média 40/35 °C. Tepelná čerpadla na vodu čerpají energii z tepla podzemní vody a jedná se tedy o geotermální teplo. Tento způsob vytápění lze zvolit jen tehdy, když má voda po celou topnou sezonu správné chemické složení, je čistá, má minimální teplotu + 8 °C a dostatečné množství. Podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu a tudíž je to nejefektivnější způsob vytápění, co se týká tepelných čerpadel. Další možností jsou tepelná čerpadla využívající teplo ze země (geotermální energie). Toto teplo se získává nepřímo a to prostřednictvím výměníku tepla – zemního kolektoru. Teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku pomocí teplonosné kapaliny. Kapalina je ekologicky nezávadná a nemrznoucí. Cirkulaci kapaliny zajistí oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku ochladí a v zemním kolektoru ji znovu ohřeje geotermální teplo. Pokud má takový odběr tepla fungovat dlouhodobě, musí mít zemní vrstva dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu a to během nejteplejšího ročního období. To všechno Vám zajistí výrobce tepelných čerpadel, česká renomovaná společnost PZP HEATING a.s., která letos oslaví 20. narozeniny. Za tuto požehnanou dobu si vysloužila řadu ocenění a certifikátů.

Publikováno: 01. 05. 2012

Kategorie: Ostatní

Autor: Ema Foldyšová